Hjorteviltforvaltning

Hjorteviltforvaltning omfatter forvaltning av elg, hjort og rådyr. Forvaltningen skjer ved hjelp av jakt. Jakta reguleres gjennom rettede tildelinger i hovedsak i henhold til fastsatte bestandsplaner.  

Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har muligheter til å bidra i bestandsforvaltningen gjennom utarbeidelse av bestandsplaner og gjennomføring av andre forvaltningstiltak. På den måten er forvaltningen grunneierbasert.

Kommunen har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av disse artene. Kommunen skal ivareta bestandene og deres leveområder. Store bestander av hjortevilt kan medføre beiteskader på innmark og skog, mange påkjørsler på veg og jernbane. Kommunen har et stort ansvar for å minimere konflikten med andre interesser som jordbruk, skogbruk, samferdsel, naturmangfold og opplevelsesverdier. 

Fylkeskommunen har rollen som tilrettelegger/veileder på regionalt nivå. I tillegg kan fylkeskommunen innskrenke jakttid på elg.  Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter Hjorteviltforskriften. 

Artikkelliste