Salg- og skjenketider

.

Salgstider på utsalgssteder 

  • Mandag til fredag og dagen før Kristi Himmelfartsdag klokken 08:00 - 20:00
  • Lørdager klokken 08:00 - 18:00.
  • Søndager og helligdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av alkoholholdig drikk ikke tillatt.
  • Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften klokken 08:00 - 16:00.
  • På dager før søndager og helligdager, unntatt Kristi himmelfartsdag klokken 08.00 - 18.00.

Skjenketider 

  • Øl/vin (under 22 volumprosent): klokken 08:00 - 02:00 alle hverdager
  • Øl/vin (under 22 volumprosent): klokken 12.00  - 02:00 på søn-/hellig- og høytidsdager.
  • Brennevin (over 22 volumprosent): Klokken 13:00 - 02:00 alle dager.

Serveringstider

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet.

Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 02.30- kl. 08.00.

Det kan vedtas innskrenket åpningstid for servering- og skjenkesteder i sentrumsområder og i boligområder, dersom særlige grunner tilsier det. Uavhengig av serverings- og skjenkestedets lokalisering, må det holdes lukket mellom kl. 02.30-kl. 08.00

Uteserveringssteder skal holde lukket fra kl. 02.30-kl. 08.00. Uteserveringssteder i boligmiljø skal holdes lukket mellom kl. 23.00-kl. 08.00.

Det kan vedtas innskrenket åpningstid for uteservering dersom særlige grunner tilsier det, uavhengig av uteserveringens lokalisering.

Forskrift vedtatt av kommunestyret

Kommunestyret har vedtatt Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Steinkjer kommune.

Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider.