Ny styrer eller stedfortreder

Når styrer eller stedfortreder ved et serverings-, skjenke eller salgssted slutter, må det umiddelbart søkes om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder.

Alkoholloven inneholder bestemmelser om styrer og stedfortreder i § 1-7c. Serveringsloven inneholder bestemmelser i §§ 4, 5 og 6

Det samme gjelder dersom daglig leder ved et serveringssted slutter.

Vilkår

  • Daglig leder ved servering må være myndig, bestått etablererprøven, og ha uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og likestillings- og diskrimineringsloven.

  • Styrer og stedfortreder ved salg og skjenking må være over 20 år, bestått kunnskapsprøve og ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Søknad om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder sendes på eget skjema.

Søk om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder

Behandling av søknaden

Etter at søknaden er mottatt, sendes søknaden til vandelsvurdering hos politiet.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er normalt inntil 4 uker. 

Lover