Kontroll av tobakksalg

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakkssalg

Kommunen kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer til forbruker.

Kommunen har avtale med Securitas AS om tilsyn på tobakkvaresalg. 

Ved tilsyn blir det blant annet sett etter at:

  • opplysningene i tobakkssalgsregisteret stemmer med opplysningene på salgsstedet
  • tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
  • det ikke reklameres for tobakksvarer
  • tobakksvarer ikke selges med rabatt eller gis bort
  • varene er kjøpt fra en registrert grossist
  • salgsstedet har en internkontroll som gir de ansatte god nok kunnskap om regelverket. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Kravene til internkontrollen er nærmere regulert i kapittel 5 i tobakkssalgsforskriften (lovdata.no).

Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Brudd på tobakksskadelovgivningen

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

  • retting av det ulovlige forholdet
  • salgsforbud i en periode
  • tvangsmulkt

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen.

Kommunen følger statlige satser for avgift.

Lover og regler