Hvem jobber med hva?

Kontaktinformasjon på saksbehandlerne som jobber innenfor jordbruk, skogbruk og naturforvaltning. 

Åsa Sakshaug Okkenhaug - enhetsleder 

Gry Lillevestre 
Bygdeutvikling, saker til Innovasjon Norge, SMIL, regionalt miljøprogram.

Maren Herigstad 
Produksjonstilskudd, landbruksregister, sykdomsavløsing.

Maria Isabell Jasmin Hårnes Flottorp
Produksjonstilskudd, sykdomsavløsing.

Per Erik Stavrum 
Regionalt miljøprogram, produksjonstilskudd, SMIL, hydroteknikk, grøfting, nydyrking og ajourhold gårdskart.

Linn Aasnes 
Viltforvaltning, jegerprøven, båndtvang, rovviltforvaltning, skuddpremier, innlandsfiske, verneområder, friluftsliv, motorferdsel og vannforvaltning. Attestant

Elisabeth Anderheim Hansen  
Bruk av skogfond, tilskudd til planting og kulturtiltak (NMSK), landbruksveger

Ole Edvard Silderen 
Bruk av skogfond, tilskudd til planting og kulturtiltak (NMSK), landbruksveger, konsesjon og jordlovsaker