Skøyteis

I Rismelen i steinkjer sentrum legges det skøyteis når forholdene tillater det. 

Om vinteren er det, hvis forholdene tillater det, skøyteis på flere av skolene våre.