Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet for å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

Hvem kan få ledsagerbevis?

Personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for å ha med seg ledsager på fritidsaktivitet kan søke om ledsagerbevis. Kortet gir fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den som søker og får innvilget ledsagerbevis betaler gjeldende inngangspris, ledsager går gratis. 

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

Du kan lese mer informasjon om ledsagerbevis på helsenorge.no 

Slik søker du ledsagerbevis

Du søker om ledsagerbevis ved å fylle ut søknadsskjemaet under.

Søk helse- og omsorgstjenester


Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk, så kan du laste ned dette papirskjemaet. (PDF, 389 kB)

Dette må du legge ved søknaden

  • Passfoto
  • Uttalelse fra helsepersonell
     

Kontaktinformasjon

Forvaltningskontoret
Telefon 74 16 90 00