Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet for å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

Hvem kan få ledsagerbevis?

Personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for å ha med seg ledsager på fritidsaktivitet kan søke om ledsagerbevis. Kortet gir fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den som søker og får innvilget ledsagerbevis betaler gjeldende inngangspris, ledsager går gratis. 

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

Du kan lese mer informasjon om ledsagerbevis på helsenorge.no 

Slik søker du ledsagerbevis

Du søker om ledsagerbevis ved å fylle ut søknadsskjemaet under.

Søk om ledsagerbevis

Kan du ikke søke på det digitale skjemaet ovenfor, så kan du laste ned dette papirskjemaet (PDF, 56 kB)

Dette må sendes inn per post til kommunen

  • Send inn faglig uttalelse fra fagpersonell, som for eksempel fastlege/sykehus, sykepleier/vernepleier eller koordinator.
  • Send inn passfoto av den som trenger ledsager. Bildet må være av nyere dato.

Den faglige uttalelsen og passfoto sendes i brev til:
Steinkjer kommune
Forvaltningskontoret
Postboks 2530
7729 Steinkjer

Søknaden vil ikke bli behandlet før det er sendt inn passfoto og faglig uttalelse.

Har du spørsmål, ta kontakt med forvaltningskontoret.

Forvaltningskontoret

Telefon- og åpningstid: Kl. 10.00-15.00 alle hverdager
Telefon:  48 99 93 30