Jakt og fiske

For å jakte og fiske trenger du vanligvis jakt- og fiskekort. Gratis stangfiske i 60 vann der Steinkjer kommuneskoger er grunneier.

inatur.no

På nettsidene til iNatur kan du enkelt kjøpe jaktkort og fiskekort 

Kommuneskogene - ogndalsbruket

Kommuneskogene forvalter store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser. Vi jobber for å utvikle næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige fritidstilbud.

Lover, regler og jakttider

Gjeldende regler for stedet du kjøper jakt- og fiskekort til finner du på nettsidene til iNatur, under hver enkelt grunneiers beskrivelse.

Jakt- og fangsttider varierer mellom art og område. 

Les mer om jakttider på forskrift om jakt- og fangsttider 

Jegerprøve

For å jakte må du ha bestått jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. 

Les mer om hvor du kan ta jegerprøven.

Annonsering av jegerprøvekurs finner du på Steinkjer jeger og fisk's Facebookside