Hundehold i Steinkjer

Det er generell båndtvang i perioden 1. april – 20. august. I Steinkjer kommune vil det i perioder være ekstraordinær båndtvang i Skjækerfjell reinbeitedistrikt.

Under båndtvang skal hunden bli holdt i bånd eller forsvarlig innegjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Trening med jakthund krever grunneiers tillatelse.

Når kan jeg ha hunden min løs?

Hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll. 

Vis hensyn!

Vi henstiller til at det vises hensyn til både tamrein og vilt ved ferdsel i fjellet, også i områder med ordinær båndtvang må man ha kontroll på hunden. Ser du rein, rådyr, hjort eller elg, bør du gå utenom, eller sette deg ned og nyte synet, slik at de får dra videre i sitt eget tempo.

Kan jeg binde hunden min utenfor butikken?

Nei, du kan ikke gå fra hunden rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten. Dette gjelder også på lekeplasser.

Les mer om hundehold på Lovdata sine sider

Hundeluftegård

På Måsøra, ved utløpet til figgaelva er det anlagt hundeluftegård. Formålet med en hundepark er å gi hundene god mosjon og gleden av å løpe fritt, spesielt i perioder med båndtvang. I tillegg kan hundeiere sosialiseres hundene med andre hunder - under tilsyn.