Vedlikeholdstilskudd grendehus/samfunnshus

Steinkjer kommune deler ut vedlikeholdstilskudd til grendehus/samfunnshus. Grende- og samfunnshusene er svært viktige bindeledd og arenaer for aktivitet i kommunen.

Tilskuddet er ment som en stimulans for å gjøre disse husene tilgjengelige for kommunens innbyggere og har en samlet ramme på kr. 200 000,-. 

Kriterier for tildeling

  • Det gis tilskudd til vedlikehold av eksisterende bygg.
  • Investeringer i varig fast utstyr kan tas med i søknaden. Utstyr skal være en del av husets faste inventar og ikke være aktivitetsbasert. Eksempler på aktuelt utstyr kan være investeringer som vaskemaskin/vaskelinje, komfyr/koketopp og lignende.
  • Søknaden må inneholde budsjett og en beskrivelse av hva pengene skal brukes til.
  • Drift av bygget og arbeidspenger/lønnskostnader er ikke stønadsberettiget.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor.

Søknad om vedlikeholdstilskudd grendehus/samfunnshus