Tilskudd til frivillige aktivitetssentre for eldre

Det kan søkes om tilskudd for sentre der det skapes aktivitet for eldre rundt i grendene i Steinkjer kommune en gang i året. Eksempler på aktiviteter kan være bingo, strikking, quiz, bussturer, sosiale aktiviteter av alle slag. I tillegg fordeles det midler til aktivitet for grupper med særskilte behov. 

Hvordan søker jeg?

  • Revidert årsregnskap, årsmelding og budsjett skal legges ved søknaden.
  • Bankkontonummer til søker skal påføres søknaden.

Send inn søknaden på skjemaet nedenfor.

Søk om tilskudd til frivillige aktivitetssentre/grupper med særskilte behov

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2024. 

Tildelingsbeløp

Alle sentrene tildeles et grunnbeløp på kr. 2 000,-. I tillegg gis et beløp på kr. 1 000,- for å ha aktiviteter mer enn en dag pr. uke.