Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunene øverste medisinskfaglige rådgiver, og skal delta i kommunens langsiktige og strategiske planlegging på samfunnsmedisinske områder, støtte kommunens fagetater og samarbeide tverrfaglig.

De største arbeidsområdene er:

  • Folkehelse inkludert miljørettet helsevern
  • Smittevern
  • Beredskap

Kommunelegen heter Nina Kjenstadbakk-Steinkjer.

Mail: Nina Kjenstadbakk-Steinkjer

Telefon: 48 99 79 08