Koronainformasjon

Her finner du informasjon om koronavaksinering.

Koronavaksinering

Koronavaksinering fra 12 år og oppover tilbys nå kun på apotek som drop-in. Alle apotek i Steinkjer (bortsett fra Vitus fyrgata) har tilbud om vaksinasjon. Apotekene har vaksiner til å dekke behov for grunnvaksinering, oppfriskningsdoser og vaksiner til personer i risikogrupper.  

Personer 18-64 år uten underliggende risiko

Personer i denne aldersgruppen vil ha begrenset nytte av oppfriskingsdose grunnet god immunitet av tidligere doser og eventuelt gjennomgått infeksjon. 

Andre behov enn rent medisinske kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte eller en generell uro for sykdommen. 

Tilbudet vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene. Ingen yrkesgrupper (heller ikke helsepersonell) er inkludert i målgruppen for anbefalt oppfriskingsdose, men kan ta ny dose dersom de selv ønsker det.

Apotekene tilbyr fortsatt oppfriskningsdose til risikogrupper mellom 18-64 år, personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom som ikke tidligere fått tilbud om oppfriskningsdose, og oppfriskningsdose til gravide. 
For mer informasjon, inkludert hvem som regnes i risikogruppe, se Informasjonsbrev nr. 51 om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sin nettside.

I tillegg fortsetter apotekene å gi oppfriskningsdose til personer over 65 år, og alle som tidligere er tilbudt og mangler 1., 2. eller 3. dose. Beboere på sykehjem og bofellesskap vaksineres der de bor.
Se informasjon om oppstart av vaksinasjon fra aldersgruppen 65-74 på FHI sin nettside

Intervall fra siste vaksine og typer vaksiner

4. dose kan settes 4 måneder etter siste vaksinedose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

Det er i dag tre ulike vaksiner som er tilgjengelig på Steinkjer. Comirnaty fra Pfizer kommer i to varianter; en som er basert på den opprinnelige varianten, og en som er basert på omikronvarianten. Spikevax fra Moderna har vi i en variant, og den er basert på omikronvarianten. Gi beskjed til vaksinatør om hvilken type vaksine du ønsker.
Se mer om koronavaksiner på Helsenorge sin nettside.

Tilbud om vaksinering til 5-11-åringene

Til dere som har barn i alderen 5-11 år og ønsker at de skal få koronavaksine, ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 47 69 69 30.

Vaksinesteder 

 • Apotekene (unntatt Vitus Medisinske Senter i Fyrgata).

Koronavaksinetelefon og åpningstid

Telefon: 98 24 40 39.
Åpningstid: Tirsdag kl. 09.00-11.00.  

Paxlovid og selvtester for Covid-19 til personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid, som foreskrives av leg. Behandlingen bør starte så tidlig som mulig. Nedenfor har vi nevnt hvem dette gjelder. 

Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt. Kontakt da fastlege eller legevakt utenom fastlegens åpningstider.

I Steinkjer kommune kan selvtester til personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom hentes på:

 • Steinkjer rådhus, i resepsjonen - alle hverdager.
 • Malm legekontor - alle hverdager.

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk hvis:

 • du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
 • du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
 • du er over 80 år.
 • du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine

For alle andre gjelder følgende

I april 2022 ble rådene om å teste seg for Covid-19 ved nyoppståtte luftveisymptomer og holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist Covid-19 opphevet. Dette gjelder nå:

 • Rådet ved nyoppståtte luftveissymptomer er å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak
 • Lege rekvirerer Covid-19-tester etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner

For deg som likevel ønsker å teste deg, så har f.eks. enkelte apotek tester. 

Reisetester

Du kan kontakte teststasjonen på Værnes som heter Kry for å få en PCR-test og få resultatet innen tre timer.

Anbefalingene for covid-19 som gjelder nå

Steinkjer kommune har en beredskap for oppskalering, men vi følger nå de anbefalinger nedenfor som Helsedirektoratet og FHI har gått ut med.

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april 2022 rådet om å holde seg hjemme 4 døgn etter koronasmitte (se regjeringens råd om hva du skal gjøre hvis du blir koronasmittet).

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 - Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

Se mer om hva du må gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke