Dagrehabilitering

Hensikten med rehabilitering er å øke selvstendighet, mestring og aktivitet i dagliglivet. Vi jobber målretta, tverrfaglig og tidsavgrensa sammen med brukeren.

Dagrehabilitering består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped og spes.sykepleier innen rehabilitering

Tjenesten tilbyr

  • Vurderingsbesøk
  • Trening / behandling i grupper eller individuelt
  • Formidling av- og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • Språktrening (logoped).
  • Hjelp til å fungere i egen bolig og råd og veiledning ved boligendring.
  • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
  • Undervisning og informasjon til pårørende og samarbeidspartnere.
  • Syn- og hørselkontakt.

Hvordan få tjenesten? 

Ta kontakt med dagrehabiliteringen (se nederst) eller etterspør tilbudet via annet helsepersonell.

Kostnader

Egenandel etter takster for fysioterapi inntil egenandelsgrensen.
Egenandel for taxi inntil egenandelsgrensen

 

Kontakt
Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Telefon: 47 97 11 59