Dagtilbud etter avtale

Dag- og aktivitetstilbud etter avtale for eldre personer som bor hjemme, og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud.

Tilbudene har fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og ernæring. Det er mange ulike aktiviteter, og det legges vekt på hva deltakerne selv ønsker å gjøre. Dag- og aktivitetstilbudet vil også være et avlastende tilbud for pårørende.

Dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelse

Se oversikt over dagtilbudene for personer med funksjonsnedsettelse.