Veiviser, barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Det kan oppleves som overveldende å få et barn med nedsatt funksjonsevne. Her har vi samlet en oversikt over de forskjellige tjenestene og tilbudene sortert på alder. 

Artikkelliste