Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Søk om skoleskyss

Ikke kjør barna til døren!

Som foreldre kan det være fristende å kjøre barna til skolen. Flere bør spørre seg om det virkelig er nødvendig. – Selv om det er gjort i beste mening, gjør kjøringen faktisk at det blir mindre trygt rundt skolene og langs skoleveien – selv om du ikke råkjører.