Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Søk om skoleskyss

Bosted

Endre svaret
Søk om skoleskyss til og fra en privat skole

Du har rett til skoleskyss, men elever ved private skoler må søke om det.

På fylkeskommunens sin hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Elever med særskilte behov

Da kan du søke om skoleskyss ved å fylle ut skjemaet under.

Skjema og informasjon om hvordan du søker.

Trafikkfarlig skoleveg

Om du mener skolevegen deres er trafikkfarlig eller vanskelig kan du søke om å få skoleskyss.

Søk om skoleskyss pga Farlig skolevei

Oversikt over særlig farlige skoleveier i Steinkjer (PDF, 166 kB)

Du har ikke rett på gratis skoleskyss

For å ha rett til gratis skoleskyss må eleven ha folkeregistrert adresse i Steinkjer kommune og ikke byttet skolekrets.

Bytte av skole

Endre svaret
Avstand til skolenEndre svaret
Kommunal eller privat

Endre svaret
Du har rett på gratis skoleskyss

Elever som går over til ungdomsskole

Skolen bestiller skoleskyss til alle 8. trinnselever som har rett til skoleskyss. Busskortene blir delt ut på skolen ved skolestart.

Nye elever

Har du akkurat flyttet til Steinkjer eller flyttet lenger unna skolen du allerede går på, melder du fra til skolen om du har behov for skoleskyss. Kontaktinformasjonen finner du på nettsiden til din skole.

Nye elever vil blir kontaktet av sin skole og informert om ordningen.

Du har ikke rett på gratis skoleskyss
Om du faller inn under noen av valgene under kan du likevel ha rett på skoleskyss


Endre svaret
Søk om skoleskyss ved delt bopel

Om en av elevens foresatte bor mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn) fra skolen kan du søke om skoleskyss.

På fylkeskommunens hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Kommunal eller privat skole

Endre svaret
Du har rett på gratis skoleskyss

Før barnet ditt starter på skolen vil du motta et innskrivingsbrev. I dette brevet kan du melde fra om du ønsker gratis skoleskyss.

Skolen melder videre fra til atb, som organiserer og planlegger skoleskyssen. Busskortene blir delt ut på skolen ved skolestart.

Velg et av alternativene ovenfor

Ikke kjør barna til døren!

Som foreldre kan det være fristende å kjøre barna til skolen. Flere bør spørre seg om det virkelig er nødvendig. – Selv om det er gjort i beste mening, gjør kjøringen faktisk at det blir mindre trygt rundt skolene og langs skoleveien – selv om du ikke råkjører.