Skoleskyss

Elever har rett på gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler og ordnes automatisk av skolen. 

I tillegg kan eleven ha rett til skoleskyss dersom vegen vurderes som særlig farlig eller vanskelig. Dette kan du undersøke ved å gå gjennom stegene nedenfor, og du vil komme til søknadsskjema om særlig farlig skolevei.

Undersøk om barnet har rett til skoleskyss

Ikke kjør barna til døren!

Som foreldre kan det være fristende å kjøre barna til skolen. Flere bør spørre seg om det virkelig er nødvendig. – Selv om det er gjort i beste mening, gjør kjøringen faktisk at det blir mindre trygt rundt skolene og langs skoleveien – selv om du ikke råkjører.