Jobbsjansen

Hovedmålet med din deltakelse i Jobbsjansen er at du skal komme deg i arbeid eller utdanning. Dette vil innebære behov for utdanning, kurs, språkopplæring og praksis. Jobbsjansen vil støtte deg i å lage en plan som tar utgangspunkt i din utdanning, arbeidserfaring og interesse for et fremtidig yrke.

Vi jobber tverrfaglig og er avhengig av et godt samarbeid med blant annet lokalt næringsliv, arbeidsgivere i offentlig sektor, Steinkjer videregående, lokale opplæringskontor og NAV.

Jobbsjansen for innvandrerkvinner

Målgruppe: Hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 og 55 år, som trenger bistand til kvalifisering til jobb og/eller utdanning. Dette inkluderer innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde og innvandrerkvinner som mottar sosialhjelp.

Varighet på programmet: Inntil to år. 

Rundskriv fra IMDi 2023 

Søk på å delta i Jobbsjansen for innvandrerkvinner

Prosjektleder er Anita Tessem

Jobbsjansen intro

Målgruppe: Flyktninger fra Steinkjer og Inderøy kommune, som har gått tre år(36 måneder) i Introduksjonsprogrammet, som trenger bistand til videregående/fagbrev.

Varighet på programmet: Inntil et år. 

Rundskriv fra IMDi 2023

Prosjektet avvikles i løpet av 2024.

Prosjektleder er Einar Nilsen

Jobbsjansen