Permisjon fra skolen

Du kan søke om permisjon fra undervisning i opptil 10 dager per skoleår. Her finner du informasjon om hva du bør ta hensyn til og hvordan du søker.

Ditt ansvar som foresatt

Du bør unngå å ta ut eleven i permisjon:

  • når eleven skal ha eksamen eller tentamen
  • under store prosjekter eller gruppearbeid
  • i oppstart og avslutning av skoleåret
  • om eleven har unormalt høyt fravær

Det er ditt ansvar som foresatt å sørge for at eleven følger undervisningen under permisjonen. Da kan du følge de arbeidsplanene som kontaktlæreren har gjort tilgjengelig.

Permisjon inntil 2 dager

Kortere permisjoner meldes inn til kontaktlærer via foreldreapp'en IST Home som vanlig fravær.

Slik søker du om permisjon 

Det er ingen søknadsfrist, men husk å søke i god tid før du ønsker permisjon, da behandlingstiden kan variere.

Søk permisjon fra pliktig undervisning

Du vil få svar på søknaden din via din digitale postkasse eller som brev innen 10 dager.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om permisjon fra undervisningen, ta kontakt med rektor.

Permisjon over 14 dager

Ved permisjoner over 14 dager skal eleven skrives ut av skolen og foreldre tar over ansvaret for undervisningen.