Barnehagene i Stod, Byafossen og Ogndal skolekretser