Skal du gifte deg?

Steinkjer kommune har vigselsrett, og kan dermed vie ektepar. Det er ordfører, varaordfører, kommunedirektør, kommunalsjef samfunn og kultur og  fagleder politisk sekretariat som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Vigselrom på rådhuset - Klikk for stort bilde

Slik bestiller dere vigsel 

Bestill prøvingsattest

Dere må aller først skaffe en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten. Den er gyldig i 4 måneder. Steinkjer kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen.
Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til skatteetaten.

Her kan dere bestille prøvingsattest:

Bestill prøvingsattest 

Det er mulig å bestille vigsel før dere bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. Prøvingsattesten må da ettersendes til oss digitalt. Husk å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet dere skal gifte dere.

Bestill vigsel

Vi anbefaler å vente med å sende ut bryllupsinvitasjoner og leie selskapslokale før søknad til kommunen er behandlet og prøvingsattesten er i orden. 

Når prøvingsattesten er i orden kan dere ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. 

Bestill vigsel

Det er mulig å bestille vigsel før dere bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. 

Når dere mottar prøvingsattesten, må denne ettersendes digitalt.    

Ettersend prøvingsattest

Hvis dere av ulike grunner ikke får benyttet skjema, ta kontakt med oss:
E-post: postmottak@steinkjer.kommune.no 
Telefon: 74 16 90 00 

Tid og sted

Vigslene finner normalt sted på Steinkjer rådhus, på vigselsrom Litj-Jacob i 1.etasje.  
Ved flere enn 20 gjester tar vi bruk andre møterom eller Weidemannfoajeen. 

Vi gjennomfører vigsler på ukedager mellom kl.14.00 - 15.00. 

Det er mulig å avtale vigsel på andre steder og andre tidspunkt. Dette vil avhenge av om vi har tilgjengelig vigsler. Legg inn ønsket dato, klokkeslett og sted i skjema for bestilling av vigsel.

Det er ikke mulig å bestille vigsel mer enn et år fram i tid. 

På grunn av ferieavvikling må vi ta forbehold om tilgjengelig vigsler i juni/juli/august.  

Få bekreftelse

Vi bekrefter avtalen i digitalt brev, og du får før vigselen oppgitt navn på vigsler. Ved behov kan du kommunisere med vigsler pr e-post, eventuelt avtale et formøte.

Praktisk info

Hva koster en borgerlig vigsel?

Å gifte seg hos oss er gratis.  Dersom dere ønsker noe ut over selve vigselsritualet, så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dere ordne dette selv.  Dersom vigselen gjennomføres andre steder enn på rådhuset, må kjøreutgifter til vigsler dekkes.

Gjester

På rådhuset kan dere ta med inntil 100 gjester. Det blir satt ut stoler. Dersom det blir så mange som 100 gjester, må vi vurdere om de kan stå under den 10 minutter lange seremonien.  

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom det ønskes andre språk,  må dere selv ta med tolk.

Parkering?

Brudeparets bil kan stå ved inngangen til rådhuset under seremonien. De andre må parkere på ordinære parkeringsplasser.

Når bør vi møte opp?

Møt helst opp ca. 10 minutter før selve seremonien.

Ord til brudeparet - borgerlig vigselsformular
 

Vigselrom på rådhuset - Klikk for stort bilde