Kontakt barnevernsvakta

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester. Vi er tilgjengelig på kveld, natt og helg på telefon  48 95 55 99

Hvem kan ta kontakt?

Ta kontakt med oss om du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Sterk konflikt mellom foreldre
  • Foreldre som ruser seg med alkohol og/eller narkotika
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifte

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper barn, unge og familier i akutte situasjoner. Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

Trenger du hjelp til å melde inn en bekymring, hjelper vi deg også med det.

Åpningstider vakttelefon  48 95 55 99

Mandag-torsdag kl 15:00 - 08:00.

Fredag - mandag kl. 15:00 - 08:00.

Døgnåpen på helligdager.

Les mer om barnevernsvakta i Steinkjer og omegn.

 

Alarmtelefonen for barn og unge

Er du mellom 7-18 år og trenger hjelp eller kjenner noen som gjør det? Da kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Telefonnummeret er 116 111. Det er gratis å ringe.

Der vil du komme i kontakt med en voksen som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Les gjerne mer om alarmtelefonen om du har spørsmål.