Fosterhjem, beredskapshjem og adopsjon

Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår.
Du kan lese barnevernloven her.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid.

Les mer om fosterhjem hos Bufdir 

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til foreldre.

Les mer om beredskapshjem hos Bufdir

Adopsjon

Barn som blir adoptert får samme rettslige status som om han eller hun hadde vært foreldrenes biologiske barn.

Les mer om adopsjon hos Bufdir