Barneverntjenesten i Inn-Trøndelag

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling og helse får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår.

Tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og oppgaver og ansvar defineres gjennom Lov om barnevernstjenester.

Kontaktinformasjon

Telefon 46 80 75 17.