Parkering for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringskortet er personlig, og skal ikke brukes av noen andre enn den som har fått det.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet et gitt beskjed om.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Hvem kan få? 

Du kan søke om parkeringstillatelse: 

 • Du må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres med en legeerklæring fra en lege. 
 • Du har særlig behov for parkeringsmuligheter nær bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet. 
 • Du må være bosatt i Steinkjer kommune.

Slik søker du

Du søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ved å fylle ut søknadsskjema nedenfor. Dette er et papirskjema og kan ikke fylles ut på nett. 

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Dokumentasjon til søknad 

 • Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Passbilde

Har du parkeringstillatelse for forflytningshemmede med trenger fornyelse av kort? 

Hvis du trenger å fornye din parkeringstillatelse må du sende oss en ny søknad ved å fylle ut søknadsskjema parkeringstillatelse for forflytningshemmede på nytt. Husk å legge ved legeerklæring og et passbilde. 

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift.
 • på offentlig parkeringsplass inntil dobbel lengde på parkeringstid, unntatt er det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • på parkering reservert for andre brukergrupper. Som for eksempel parkering for buss, taxi, motorsykkel eller lignende. 
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Disse har egne regler, dette står opplyst på parkeringsplassen. 

Lover og regelverk 

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunen på telefon 74 16 90 00.