MC, moped og firhjuling

Fører av moped, scooter eller motorsykkel (med to hjul) må rette seg etter de samme parkeringsbestemmelsene som gjelder for parkering av andre motoriserte kjøretøy.

Parkeringsbestemmelsene er de samme enten du kjører MC, moped, scooter eller bil. Parkering på gang-/sykkelvei eller fortau er ikke tillatt.

MC, moped og scooter kan parkere på ordinære avgiftsplasser mot avgift. 

For firhjuling/ATV eller mopedbil gjelder de samme reglene som for bil. De kan ikke parkere på MC-parkeringsplasser da disse plassene er forbeholdt to-hjulinger.