Elbil i Steinkjer

I Steinkjer har vi 6 kommunale ladestasjoner for elbil,  i tillegg til de private. Vi har ingen reduksjon i parkeringskostnad for elbiler.

Oversikt over de kommunale ladestasjonene

Ladestasjonene er satt opp på deler av de eksisterende parkeringsplassene:

 • Steinkjer rådhus, Kongensgt 39
 • Terminalplassen, Steinkjer stasjon
 • Teleplassen, Strandgata 3
 • Guldbergaunet stadion, Guldbergaunet 27
 • Egge barnehage, Kvamslia 1
 • Steinkjersannan barnehage, Steinkjersannan 6

Elbilene betaler parkeringsavgift som skiltanvisningen viser. Års- og månedskort gjelder også her.

Lade vha Easypark-appen

Denne rekkefølgen må følges for å få startet lading:

 1. Start lading i EasyPark appen med riktig takstsone (takstsone står på lader)
 2. Koble til bilen
 3. Stopp ved å avslutte i appen

Hva betyr lyset på laderen:

 • Grønt lys - Klar eller ferdig ladet
 • Gult lys - Autentiserer / venter på lading
 • Blått pulserende lys - lader
 • Rødt lys - feil

Pris på strøm:

Kr 1,50 per kWh

Om ladepunktene

Ladestasjonene er av type Zaptec uten fastmontert ladekabel.

 • Universalkontakt
 • Mode 3
 • Type 2
 • På våre 230V anlegg kan vi levere opp til  7,2 kW.
 • På våre 400V anlegg kan vi levere opptil  max. 22 kW.

Parkeringsplass ved ladepunkt er forbeholdt elbiler (ladbar motorvogn). Det er ladeplikt for å stå på disse plassene, det vil i praksis si at bilen må være tilkoblet lader.