Valglokaler - her kan du stemme på valgdagen 11.september

På valgdagen kan du stemme i hvilket som helst av disse valglokalene i Steinkjer, uavhengig av hvilken stemmekrets du tilhører:

Krets

Valglokale

Steinkjer

Steinkjer rådhus, Weidemannsalen

Mære

Mære samfunnshus

Egge

Egge museum, administrasjonsbygget

Lø skole, gymsalen

Stod

Stod samfunnshus, idrettshallen

Henning   

Henning samfunnshus

Byafossen   

Byafossen skole, gymsalen

Beitstad

Beitstadhallen

Kvam

Kvam skole

Ogndal

Ogndal skole, gymsalen

Malm

Malm samfunnshus

Folla

Follafoss samfunnshus

Valglokalenes åpningstid

Åpningstiden er kl. 10.00-20.00, med unntak av Steinkjer rådhus hvor valglokalets åpningstid er kl. 07.00-21.00

På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune

Hjemkommunen er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2023.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. 

Husk legitimasjon!
 

Les mer på valg.no