Samfunnssikkerhet og beredskap

Kriseberedskap

Kommunens kriseledelse

Kommunen har en kriseledelse hvor kommunedirektør er leder. I tillegg består kriseledelsen av kommunalsjefene og fagpersoner med overordnet beredskapsansvar. I tillegg møter også politiet i alvorlige krisehendelser. Andre innkalles ved behov, avhengig av hendelse. Ordfører er kommunens talsperson i disse tilfellene.

Kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid (POSOM-team). Avhengig av situasjon kan det bli aktuelt å kalle inn andre fagpersoner. 

Teamet kontaktes av legevakta ved akutte kriser og katastrofer. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. 

Beredskapsplaner

Kommunens beredskapsplaner inneholder varslingslister og oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres for å håndtere uønskede hendelser. Beredskaps- og kriseplaner ligger på kommunens interne systemer, da disse inneholder enkelte opplysninger som ikke bør være alminnelig kjent.

Egenberedskap

Myndighetene anbefaler at hver og en husstand har en viss egenberedskap for mange scenarier.
Se mer om dette på DSB sin nettside.

Dette bør du ha i eget beredskapslager

 • 9 liter vann per person
 • to pakker knekkebrød per person
 • en pakke havregryn per person
 • tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person
 • noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • medisiner du er avhengig av
 • ved-, gass eller parafinovn til oppvarming
 • grill eller kokeapparat som går på gass
 • stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • fyrstikker eller lighter
 • varme klær, pledd og sovepose
 • førstehjelpspakke
 • batteridrevet DAB-radio 
 • batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • tørke-/toalettpapir
 • litt kontanter
 • ekstra drivstoff og ved/gass/parafin
 • rødsprit til oppvarming og matlaging
 • jodtabletter (til bruk ved atomhendelser dersom du er under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme). 
  Skulle det bli behov for å ta jodtabletter, vil det gå ut beskjed om dette fra sentrale myndigheter.  Steinkjer kommune har beredskapslager som dekker de prioriterte deler av befolkningen. Disse vil bli distribuert ut ved behov, og informasjon om hvordan distribusjon skjer kommer da. Les mer om jodtabletter på dsa.no

Tilfluktsrom