Kommunevåpen og kommuneblomst

Kommunevåpenet - Klikk for stort bilde


Jekta i kommunevåpenet symboliserer kommunens nære tilknytning til fjorden, den tidligere jektefarten og byggingen av jekter.

Selve kommunevåpenet ble utformet av Tidemann & Co Grafisk Design, Brønnøysund etter forslag fra flere av tidligere Verran kommunes innbyggere.

Det ble godkjent av Verran kommunestyre den 25.06.1987 og godkjent i Statsråd 11.09.1987.

I oktober 2018 vedtok fellesnemnda for nye Steinkjer at Jekta skulle bli det nye kommunevåpenet for Steinkjer kommune fra 2020.  Vedtaket ble bekreftet i begge kommunestyrer, i Steinkjer kommune og i Verran kommune.    

Les om mer om kommunevåpen og regelverk på regjeringens nettside.