Faktatall om Steinkjer

Steinkjer er en levende småby som vokser og har et godt og variert næringsgrunnlag. Vi har en mangfoldig småby med et aktivt kulturliv, kjøpesentre, nisjebutikker, gründervirksomhet, universitet, innovasjonscampus og flerfoldige kultur- og idrettsarrangement.

Bygder i utvikling betyr at innbyggere, næringsliv og kommunen jobber aktivt i et partnerskap med å skape bolyst og attraktive lokalsamfunn utenfor bysentrum.

Tuftet på ekte saker viser til fundamentet Steinkjer som samfunn er og ønsker å framstå som: Ekte, solid og til å stole på.

 

Hos Statistisk sentralbyrå (SSB) kan du lese kommunefakta og statistikk fra Steinkjer kommune. 
Her finner du nøkkeltall om befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommunens økonomi. 
Kommunens areal er 2 122,06 km². 

p>