Oppstart skoleåret 2023/2024 i Steinkjerskolen


Her er en oversikt over oppstarten i skolene

For utdypende informasjon, ta kontakt med den enkelte skole. 

Beitstad skole

Torsdag 17. august. 
1. trinn møter kl. 09:00.  
2.-7. trinn møter kl. 08.30. Avslutter kl. 13.15.   
SFO åpner mandag 2. august. 

Binde skole 

Torsdag 17. august. 
1.klasse: kl. 09.00-14.00. 
2.- 7.klasse: kl. 08.30-14.00.
SFO åpner 15. august.  

Byafossen skole  

Torsdag 17. august.
1. klasse: kl. 09.00-14.00. Oppmøte ute i amfiet.
2.-7. klasse: kl. 08.30-14.00.                                 

Egge barneskole

Torsdag 17. august. 
1.trinn: kl. 09.30-13.15. Oppmøte: Tribunen på kunstgressbanen 
2.-4. trinn: kl. 08.30-13.15. 
5.-7. trinn: kl. 08.30-14.00.
SFO åpner 1. august. 

Egge ungdomsskole

Alle starter torsdag 17. august kl. 08.30.

Folla skole

Alle starter torsdag 17. august kl. 08.50-14.30.

Henning skole

Torsdag 17. august.  
1. klasse møter i amfiet kl. 9.30-14.30. 
2.-7. klasse møter kl. 09.00-14.30. 
SFO åpner 11. august.  

Kvam skole

Torsdag 17. august.  
1. klasse møter på baksiden av skolen (steintrappa) kl. 09.00-14.00.  
2.-7. klasse: kl. 08.30-14.00. 
SFO åpner 17. august.  

Lø skole 

Alle trinn møter bak skolen torsdag 17. august kl. 08.30. 
1.-4. klasse kl. 08.30-13.15. 
5.-7. klasse kl. 08.30-14.00. 
SFO åpner 1. august. 

Malm skole 

Torsdag 17. august.
2.-10. trinn: kl. 08.25-14.00. 
1. trinn: kl. 09.30-14.00.
SFO åpner 1. august.

Folla skole  

Alle starter torsdag 17. august kl. 08.50. 
SFO åpner 17. august. 

Mære skole 

Torsdag 17.august.  
2-7. trinn møter ute i skolegården kl. 08.30. 
1. trinn møter opp utenfor hovedinngang kl. 09.00.
SFO åpner 7. august.  

Ogndal skole 

Torsdag 17. august.
1. klasse: kl. 08.30-13.30.
2.-7. klasse: kl. 08.00-13.30. 
Oppmøte i skolegården. 
SFO åpner 8. august. 

Steinkjer skole 

Torsdag 17. august.
1.trinn: kl. 09.00-13.15.
2.-7. trinn kl. 08.30-14.00.
Oppmøte for alle i skolegården. 
SFO åpner 2. august.  

Steinkjer ungdomsskole 

Alle starter torsdag 17. august kl. 08.30.