Steinkjer kommune ønsker å dele ut prisen for godt utført likestillings- og mangfoldsarbeid også i 2023. Vi minner om at fristen for å sende inn forslag er 28.02.23.

Steinkjer kommune er godt i gang med rullering av kommuneplanens arealdel- og vi inviterer nå til å gi innspill!

Formannskapet har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel på høring/offentlig ettersyn.

Det er av stor betydning å ha høy vaksinasjonsdekning i alle aldersgrupper slik at smittsomme sykdommer vi i dag har kontroll over (som polio og difteri) ikke kommer tilbake.

Friluftslivet i Steinkjer er avhengige av frivillige som lager og vedlikeholder turstiene.  

Det kan søkes om tilskudd for sentre der det skapes aktivitet for eldre rundt i grendene i Steinkjer kommune en gang i året.

På grunn bemanningssituasjonen må vi stenge servicekontoret i Malm tirsdag og onsdag. Servicekontoret på rådhuset er ubetjent mandag, torsdag og fredag.

Informasjon til frivillige lag og organisasjoner om at Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag» for 2023 (tidligere kjent som «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag»).