Månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr

Vi har tidligere informert om dette, og nå er den andre månedlige fakturaen sendt ut, så vi oppdaterer denne saken.  

Fra 01.01.2024 gikk kommunene Snåsa, Inderøy og Steinkjer over til månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr for alle boligeiendommer, dvs. gebyr for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Den andre månedlige fakturaen er sendt ut med forfallsdato 20. mars. 

Fritidseiendommer og næringseiendommer

Her opprettholdes 3 terminer som tidligere, med forfall i mars, juni og september.

Boligeiendommer 

Beløpet på fakturaen som er sendt ut nå, vil bli høyere enn den i forrige måned og årsaken er følgende: 

  • Vannmåleroppgjøret for 2023 ble ikke med på forrige faktura, men kommer på denne fakturaen og vil også inneholde akonto for januar. Spørsmål om vannmåleroppgjøret bes sendt på e-post til vannmaler@steinkjer.kommune.no.
  • Eiendomsskatten ble ikke med på forrige faktura. Kommunen bruker boligverdi fra Skatteetaten for å beregne eiendomsskatten.  Grunnlaget fra Skatteetaten kom dessverre så seint på året i fjor at vi rakk ikke å beregne rett eiendomsskatt i januar.  Årets eiendomsskatt for boligeiendommer blir derfor fordelt på fakturaene fra og med denne fakturaen, til og med den med forfall i januar neste år.


Du finner en forklaring på beregningen på selve fakturaen du mottar. 

Fakturakopier for de siste årene finner du på MinSide på kommunens nettside.