Kommunestyrevalget 2023 - godkjente valglister

Valgstyret har godkjent 11 valglister som nå er lagt ut til gjennomsyn.

Les mer her.