Kommunen inviterte til elevrådsseminar

Fredag 8. september var elevrådene samlet til elevrådsseminar. Tema for elevrådsseminaret var «medvirkning til læring og trygt og godt læringsmiljø». 

Det var samlet ca. 140 elever til et innholdsrikt program og gode gruppearbeid. Ordfører Anne Berit Lein ønsket alle velkommen og poengterte hvor viktig rolle elevrådene har på skolene.

Biblioteksjef Marianne Vanem tok de med på en digital omvisning i Steinkjers nye bibliotek. 

Leder i Steinkjer ungdomsråd Lone Selen hadde et innlegg om ungdomsrådet og det å engasjere seg som ungdom.  Hun og et av medlemmene i ungdomsrådet, Espen Skjeflo, gikk rundt og snakket med elevene under gruppearbeidet og ga de mange nyttige tips.

Sektorleder skole Gisle Almlid-Larsen håper at elevrådene jobber aktivt ute på skolene og er med og påvirker slik at undervisningen blir bedre og at det er trygt og godt å være på skolen. Han sa også at det er viktig at eleven får sagt fra hva de mener om hva som kan forbedres. 

Temaene i gruppearbeidene var læring og læringsmiljø, og elevrådet skal utvikle en handlingsplan for sitt arbeid knyttet til disse temaene. 

På bildet ser vi lederen i ungdomsrådet Lone Selen og medlem Espen Skjeflo som var flinke til å gå rundt og inspirere elvene og snakket med de da de jobbet i gruppene.

Det skal bli flere elevrådssamlinger i løpet av skoleåret, bekrefter kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Kenneth Arntzen, som ser at elevrådene blir gode forbilder for de andre eleven.