Kommunen har signert ny avtale med Steinkjer idrettsråd

Kommunen har et godt og bredt samarbeid med Steinkjer idrettsråd. Som grunnlag for samarbeidet ligger en toårig avtale som regulerer samhandlingen mellom partene.

Onsdag 12. juni signerte ordfører Gunnar Thorsen og leder i idrettsrådet Pål Wærum ny avtale som gjelder for to år.

Avtalen sikrer idrettsrådets medvirkning i kommunale prosesser der idretten skal og bør ha en rolle. I tillegg ligger det et økonomisk bidrag fra kommunen til idrettsrådet, som i all hovedsak går videre til idrettslagene som søkbare midler.

På bildet ser vi Pål Wærum og Gunnar Thorsen som signerer avtalen og bak dem står kommunalsjef samfunn og kultur, Leif Terje Nilsen.