Familieteam -1 til 18 år er en støtte til en trygg og god oppvekst i Steinkjer

Steinkjer kommune har over tid jobbet med en oppvekststrategi som heter En trygg og god oppvekst i Steinkjer – for alle. Den omhandler både kortsiktige og langsiktige strategier og små og store tiltak som skal bidra til nettopp det.

Et prioritert område har vært å videreutvikle og utvide lavterskeltilbudet Forebyggende familieteam, som har vært en suksess i Steinkjer i mange år. Dette har nå blitt til Familieteam - 1 til 18 år. 

Kommunen har et mål om å gi tidlig hjelp og veiledning til barn og familier på ulike tema, for eksempel foreldrerollen og oppdragelse, barnets utvikling, motorikk, samspill, kommunikasjon og språk, søvnvansker, mat og måltid. Du kan komme i kontakt med fagfolkene i teamet selv, eller via eksempelvis jordmor, helsestasjon, barnehage og skole. 

Familieteamet tilbyr også kurs i babymassasje og foreldreveiledningskurset COS-p (trygghetssirkelen). 

Les mer om Familieteamet –1 til 18 år og hvordan du sender en forespørsel på kommunen.