Alminnelig ettersyn meddommere

I henhold til domstollovens § 68 skal valg av meddommere for ny periode som starter 01.01.2025 legges ut til alminnelig ettersyn.

Forretningsutvalget behandlet i møte 31.05.2024 sitt forslag på valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. 

Eventuelle innvendinger til forslagene bes meldt til politisk.sekretariat@steinkjer.kommune.no innen 17.06.2024.

Forslag meddommere lagmannsretten (PDF, 100 kB)

Forslag meddommere tingretten (PDF, 107 kB)

Forslag meddommere jordskifteretten (PDF, 85 kB)