Utstillingsvindu for norsk landbruk


­I Steinkjer preges landbruksnæringen av optimisme og pågangsmot.

Gjennom århundre har landbruket stått sterkt i Steinkjer, og fortsatt er melk, kjøtt, korn, fjørfe og skog viktige bærebjelker i kommunens næringsliv.

Korn i hendene - Klikk for stort bilde

Samarbeidet mellom framtidsrettede bønder, en oppdatert landbruksforvaltning, framsynte utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt et aktivt veiledningsapparat, har gjort Steinkjer til en av landets største og beste landbrukskommuner.

Levende landbruk

Her er landbruket i en rivende utvikling. Det er ikke uten grunn at bønder fra andre deler av Norge kommer til Steinkjer for å bli inspirert til å satse selv. I Steinkjer ligger aktive familiegårdsbruk side om side med moderne samdrifter.

Her kan du få kjøpt lokalt mat basert på melk, kjøtt, honning og urter. I Steinkjer kan man møte bønder som satser utradisjonelt og som jobber med spennende utviklingsprosjekter.

Videreforedling av unike råvarer

Tradisjonelt har Steinkjer vært en stor eksportør av råvarer fra landbruket. De siste årene har markedsaktører satset på å videreforedle mer her i kommunen og vi . Ved sagbruket i byen og husfabrikken like ved, omdannes daglig tømmer til planker og komplette huselementer. I Follafoss tas hele tømmerstokken i bruk og sørger for at Steinkjer er det eneste stedet i Europa hvor tømmeret utnyttes fra start til slutt. Verdens største settefiskanlegg ligger også her.

Utnyttelse av utmarksressurser

Steinkjer er landets største elgkommune i antall felte elgvilt, og en rekke grunneiere har utviklet spennende tilbud med utgangspunkt i jakt. De byr på overnatting, forpleining, guiding og bearbeiding av vilt og trofeer.

I Steinkjer kan du dessuten fiske gratis med stang i over 80 fiskevann på kommunens grunn. Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark ligger delvis i Steinkjer og er et viktig trekkplaster for turisme. Norges geografiske midtpunkt ligger i Skjækra landskapsvernsområde og er et yndet turmål for steinkjerbygg og tilreisende.

Vakkert kulturlandskap

Den solide landbrukstradisjonen i kommunen er tuftet på et åpent og bølgende kulturlandskap som holdes godt i hevd. Tilreisende forteller gjerne om hvor vakkert kulturlandskapet er innover langs Trondheimsfjorden.

Landskapet bidrar sterkt til at Steinkjer framstår som «åpen, lys og glad» – slik det også er beskrevet i Steinkjersangen. Her er det kort vei fra sjø til fjell, samt en blanding av frodige skoger og åpne kulturlandskap. Vi finner mange praktfulle gårdstun, med den vakre trønderlåna i sentrum. Og i fjellområdene i Skjækra og mot Fosen kan man, sommer som vinter, gå i dagevis i et vakkert terreng med fiskevann og heier.

Reindrift og samiske tradisjoner

Den samiske kulturen står sterkt i Steinkjer, og har gjennom århundre vært en viktig bidragsyter til at fjellområdene beites og tas vare på. Fosen reinbeitedistrikt er Norges sydligste kystreinbeitedistrikt og flere av driverne her er bosatt i Steinkjer kommune.

Skjækerfjella reinbeitedistrikt er ett av landets største og har vært arbeidsområde for reindrift i over 500 år. Det finnes mange sør-samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser og hellige steder i dette området. Aktiviteter som jakt, fiske og sanking kan føres helt tilbake til steinalderen, fra 7000 år f.Kr.