Levende småby og bygder i utvikling


Midt i Steinkjer kommune og innerst i Trondheimsfjorden ligger småbyen Steinkjer.

En raus og gjestfri by uten jåleri. Et sted hvor trygghet og godhet erstatter stress og mas.

Steinkjer by - Klikk for stort bilde

Alle hovedveiene fører hit. Folk kommer til Steinkjer by – fra fjern og nær – ikke bare for handle, gå på skole eller oppsøke en offentlig eller privat virksomhet, men de kommer også for å delta på små og store arrangement, nyte kulturlivet, kjenne på småbyfølelsen og ha det hyggelig sammen.

Byen vår har et yrende kulturliv og lange handelstradisjoner, med stort kjøpesenter og små nisjebutikker bare noen minutters gange imellom. Vi har egen bystrand, innendørs lekeland og en kul aktivitetspark.

Et sted med store vyer

Steinkjer er omkranset av flotte naturområder nært sjø, skog og fjell. Her er det korte avstander mellom byen og våre mange rekreasjonsområder. På turfjellet Oftenåsen kan du sitte i verden største strandstol og se ut over hele funkisbyen, Follaheia og Trondheimsfjorden.

Småbyen Steinkjer er i stadig utvikling. Nye bydeler bygges ut samtidig som det gamle sentrum pusses opp. Det er flott at nye arrangement, festivaler eller organisasjoner stadig popper opp for å gjøre byen vår enda bedre å bo og være i.

Bygder med framtidstro

Steinkjer er ingen levende småby uten bygdene. Hver bygd har sitt sentrum, som samler oss som bor her og skaper aktivitet, samhold og trivsel. Det skjer mye i grendene her. Næringsliv, gode oppvekstsvilkår, idrett og kulturliv er i stadig utvikling og står like rotsterkt her som i byen.

Frivilligheten kjenner ingen grenser. På bygda finner du mangfoldige lag og foreninger som bygger opp om sitt lokalsamfunn og øker bolysten til alle som bor her og alle som kommer til.

Kraftsenter for idrett og kultur

Steinkjer har et imponerende antall idrettsanlegg med høy standard. Guldbergaunet idrettspark har moderne storhall, fotballstadion og friidrettsstadion. Steinkjer skistadion er et enestående anlegg for langrenn, hopp og skiskyting. I Sprova ­ligger fylkets største hoppanlegg, Steinfjellbakken. Steinkjer har vært vertskap for Landsskytterstevnet ved flere anledninger.

I Steinkjer er det mulighet til å utfolde seg – enten man satser målrettet, eller holder på med breddeidrett. Vi har egne idretts­linjer på videregående skole, kompetansemiljø på trener- og ledernivå og utallige lag og sportsklubber som ivrer for sin idrett.

På bygda skaper vi liv og røre gjennom lokale festligheter som teater, kor, musikk og dans. I sentrum har vi kulturhus, kino, Egge museum, bibliotek og kultur­skole. Festivaler, utesteder og kulturhus sørger for hyppige konserter og varierte kunst- og kulturinntrykk.

Nyskaping og mangfold

Steinkjer har lagt noen omfattende omstillinger bak seg. Vi har måttet gi slipp på gruvedrift, militærleir og industri. Steinkjerbyggen har lært at det må satses kontinuerlig på nyskaping og mangfold, som igjen har ført til at nye arbeidsplasser og industri har oppstått. Blågrønn næring er ett av våre store satsningsområder.

I dag er Steinkjer administrasjonssenteret i Trøndelag og et sted hvor innovasjon og samskaping med private og offentlige aktører er i fokus. Her kan du prøve ut forretningsidéer gjennom gründervirksomhet eller med utspring fra eksisterende firma. På vårt innovasjonscampus – InnoCamp – har vi et unikt tverrfaglig fellesskap, i tett samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv.

By og bygd i samspill

I Steinkjer er det kort avstand fra et pulserende bysentrum til innbydende områder for rekreasjon og friluftsliv – både på fjellet og ved fjorden. For oss henger alt sammen. Et sterkt bysentrum med gode tilbud innen kultur, handel og næring gir ringvirkninger til bygdene. Og med livlige grender, får vi et livlig sentrum.