Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av profilen

  • Steinkjer kommune eier Steinkjerprofilen, og øverste ansvarlig er kommunedirektøren.
  • Steinkjerprofilen kan brukes av alle (bedrifter, arrangører, lag og foreninger) som ønsker å profilere Steinkjer på en positiv måte.
  • Steinkjerprofilen sin logo skal alltid brukes i kombinasjon med egen profil. (Det innebærer at kun Steinkjer kommune kan benytte Steinkjerprofilens logo alene.) Når dere bruker Steinkjerprofilen sammen med egen logo, bygges Steinkjer sin merkevare som sted på en positiv måte.
  • Slagordet åpen, lys og glad er utformet som et designelement som kan benyttes på samme måte som Steinkjerprofilen sin logo. Det vil si at det brukes i kombinasjon med egen profil slik at det er en tydelig avsender av budskapet.