Hvorfor Steinkjerprofil

Folk på torget - Klikk for stort bildeFolk på torget Trine Hustad

Steinkjerprofilen - vårt felles ansikt utad

For at vi skal snakke samme språk om Steinkjer og fremstå helhetlig, er det viktig at alle har tilgang til en merkevare som er bygd opp rundt de grunnpilarene vi mener er viktigst i kommunen vår. Ved at næringsaktører, arrangører, kommune og innbyggere er kjent med verdiplattformen, historiene og designelementene i Steinkjerprofilen, kan vi i fellesskap bygge Steinkjers omdømme videre.

Bakgrunn for merkevaren

Prosessen som resulterte i Steinkjerprofilen begynte med at daværende Nord-Trøndelagsforskning spurte 2000 tilfeldig utvalgte steinkjerbygg om hva de var stolte av i kommunen sin. 1200 returnerte spørreskjemaet. Disse svarene, i tillegg til engasjementet fra grupper av studenter og skoleelever, næringsliv, lag og foreninger, dannet grunnlaget for Steinkjers nye merkevare.

Steinkjerprofilen ble politisk vedtatt som Steinkjer kommunes merkevare i 2004, levendegjort gjennom kommunens 150-årsjubileum i 2007, og har siden da vært i bruk i omdømme- og merkevarebygging av Steinkjer.

Oppdatert i 2020

Profilen ble oppdatert i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran 1. januar 2020. Høsten 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling. Ca. 500 innbyggere fra Steinkjer og Verran kommune responderte og profilen ble oppdatert ut fra svarene som ble gitt. I tillegg ble historikk fra gamle Verran vektlagt og skrevet inn i tråd med innbyggerne sine ønsker. Det er var altså steinkjerbyggens egne tanker om kommunen som var utgangspunktet for merkevaren i 2004, men også da profilen ble oppdatert i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Steinkjerprofilen som merkevare ble vedtatt på nytt i desember 2019 av fellesnemnda for Nye Steinkjer kommune.