Visjon, verdier og slagord

Barn i lek på torget - Klikk for stort bildeBarn i lek på torget Trine Hustad

Visjon

Steinkjer kommune sin visjon er:

"En levende småby med bygder i utvikling. Tuftet på ekte saker."

Steinkjer er en levende småby som vokser og har et godt og variert næringsgrunnlag. Vi har en mangfoldig småby med et aktivt kulturliv, kjøpesentre, nisjebutikker, gründervirksomhet, universitet, innovasjonscampus og flerfoldige kultur- og idrettsarrangement.

Bygder i utvikling betyr at innbyggere, næringsliv og kommunen jobber aktivt i et partnerskap med å skape bolyst og attraktive lokalsamfunn utenfor bysentrum.

Tuftet på ekte saker viser til fundamentet Steinkjer som samfunn er og ønsker å framstå som: Ekte, solid og til å stole på.

Vår verdiplattform

Steinkjerprofilen bygger på en plattform av fire fysiske og tre emosjonelle verdier:

  • Vi har unike røtter (med høvdingsetet på Egge, rike kulturminner, en godt bevart gjenreisningsby, gruvehistorien i Malm og flere banebrytende forfedre og formødre).
  • Vi har en levende småby med bygder i utvikling (med kjøpesentre, spennende bygdesentre, små nisjebutikker, gründervirksomhet, kafeer, kultur- og idrettsarrangement nært fjord og fjell).
  • Vi har et utstillingsvindu for norsk landbruk (med tradisjonsrike og fremtidsrettede bønder i et storslått kulturlandskap).
  • Vi ligger midt i Norge! (Statens kartverk har slått fast at Norges arealtyngdepunkt ligger i Steinkjer - mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet).

Dessuten...

  • har vi pågangsmot (er aktive og energiske, banebrytende, med etableringslyst og blikk mot framtida).
  • er vi åpne, lyse og glade (trivelige, romslige, utadvendte, med humor)
  • Steinkjer er ekte saker (nær, til å stole på, trygg, med solide røtter)

Slagordet "Åpen, lys og glad"

Slagordet “Åpen, lys og glad” er hentet fra Steinkjersangen av Olav Hougen. (Se mer om Steinkjersangen på Steinkjerleksikonet) “Åpen, lys og glad” er ord som brukes i sangen for å beskrive landskapet i Steinkjer.

Dessuten er det en ambisjon for hvordan Steinkjers innbyggere møter omverdenen og sine medmennesker.