- de går på ”eggeskall” og venter på ny vold;

- de vet bare ikke når den kommer  -


Hvor lite skal du finne deg i?

Vold i nære relasjoner omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Det kan være vold mellom nåværende eller tidligere partnere, vold mot barn eller vold mot eldre. Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap faller også inn under begrepet. Vold i nære relasjoner er straffbart etter norsk lov.

  • Mange mennesker lever i voldelige forhold eller opplever vold og trusler i familien eller andre nære relasjoner. Ta kontakt med politi og hjelpeapparat om du er utsatt for, eller mistenker at andre er utsatt for, vold, trusler eller tvang. https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/

Ingen skal behøve å frykte sine nærmeste. Vold og trusler i nåværende og tidligere parforhold, eller mellom nære familiemedlemmer, er en stor belastning for dem det gjelder. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og ikke en privatsak.

En bekymring eller mistanke om vold eller overgrep kan oppstå i forbindelse med noe en person sier eller gjør. Eller det kan være at bekymringen utvikler seg hos deg over tid. Symptomer og tegn er ofte uspesifikke og varierer fra person til person. For den som er rammet, medfører det i mange tilfeller redusert livskvalitet.

Fagpersoner vil møte volds- og overgrepsutsatte i ulike situasjoner. Den som oppsøker deg som fagperson kan fortelle at han eller hun har blitt eller blir utsatt for vold eller overgrep. Mer sannsynlig er kanskje at du møter noen som lever med vold eller overgrep, og som kontakter deg med plager som er relatert til volden - men sammenhengen kan være vanskelig å få øye på. Kanskje har du hatt kontakt med vedkommende over lang tid, men vold eller overgrep har ikke vært et tema. Å stille direkte spørsmål om vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, enten hendelsene pågår nå eller ligger tilbake i tid, kan være en viktig støtte for den utsatte. Å bli spurt kan oppleves som å bli sett. De aller fleste pasienter synes det er positivt at helsepersonell spør om vold, uansett om de er utsatt for vold eller ikke.

  • Les mer på Nasjonal veiviser ved vold og overgrep www.dinutvei.no
  • ​I Steinkjer har vi en handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Til handlingsplanen

Se informasjon fra 2017

Annen informasjon om temaet

Er du usikker så er det mange som kan hjelpe: Politi, legevakt, helsesøster, krisesenter eller barnevernet. ALLE kan ta kontakt uavhengig av hvem man er og hvor man

   RING

 

POLITI

02800 / 112

LEGEVAKT

116117 / 113

BARNEVERN/HELSESØSTER

74169000 (servicetorget)

BARNEVERNSVAKTA

489 55 599 / 404 29 138

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER

740 77 710

ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGE

116 111