Steinkjer voksenopplæring tilbyr et slikt kurs i perioden:

Trinn 1: 17-20.februar 2014, kl.08.30-14.30

Trinn 2: 17-20. februar 2014, kl.08.30-14.30

Kurset består av presentasjoner og samtaler på flere språk rundt følgende temaområder:

  • Innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Demokrati og velferdssamfunn
  • Helse
  • Barn og familie
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv

Deltakelse på kurset er gratis. Neste 50-timerskurs i samfunnskunnskap arrangeres høst 2014

Nærmere informasjon:
Steinkjer voksenopplæring, Bogaveien 2.
Rektor Eva Løe, mobil 93066164.

 

Påmeldingsfrist: 31.januar 2014