Her finner du informasjon om saksgang ved behov for spesialundervisning for voksne. Saksgangen er inndelt i 6 faser, jf. bokser under.

De ulike fasene er linket til Utdanningsdirektoratets sider hvor det gis utfyllende informasjon.

Steinkjer kommunes frister i saksbehandlingen er angitt i boksene for de ulike fasene. 

                                           FASE 1                                        

Du tror at den voksne har behov for spesialundervisning
 

 

                                         FASE 2                                         

Skolen sender henvisning til PPT

Henvisningsskjema ligger i Oppad Sikker Arbeidsflyt

 

                                           FASE 3                                      

PPT gjør en sakkyndig vurdering

Frist: Fortløpende.

 

                                           FASE 4                                       

Kommunen vurderer og avgjør om den voksne har rett til spesialundervisning (vedtaksfasen)

Frist: Fortløpende.

 

                                           FASE 5                                         

Den voksne får spesialundervisning

Frist: IOP utarbeides fortløpende.

 

                                           FASE 6                                          

Voksenopplæringen evaluerer og vurderer veien videre

Frist: Fortløpende. Årlig rapport.

 

                          TIL DEG SOM VOKSEN                         

Spesialundervisning til deg som voksen

Spesialundervisning for voksne på flere språk

Henvisningsskjema (PDF-skjema- skrivbare felt, kun til utskrift kan ikke lagres)