At kloakken flyter i kjelleren når man venter gjester på julemiddag passer dårlig. Erfaringsmessig så skjer dette hyppig i juletidene.