A A
bildecollage med steinkjerlogo og diverse andre bilder
Sem skole - nedlagt 2012

Virksomhetsplan 2010 / 2011

I virksomhetsplanen kan du lese om skolens satsingsområder for inneværende skoleår.

Vedlegg