Ifølge Bufetat er det et økende behov for flere fosterforeldre. Mange barn venter, noen kritisk lenge, til tross for at andelen plasseringer i slekt og nettverk er økende.

Bufetat har ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem, og er bidragspliktig til å bistå kommunene med å finne fosterhjem.

Kampanje i Steinkjer

For å nå ut til folk med informasjon om behovet, har Bufetat utallige kampanjer årlig, spesielt rettet mot enkelte kommuner og bygder i gangen. Denne uka er det Steinkjer som får ekstra fokus. Målet er å være synlig, og kanskje klare å komme i kontakt med interesserte familier.

- Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem hvert år. Behovet er størst for barn mellom 7-13 år, og vi trenger også hjem som kan ta søsken, slik at søsken ikke trenger å splittes, sier Vivian Lindstrøm i Bufetat i Steinkjer.

Trenger flere fosterforeldre

Hun forteller at Bufetat jevnlig mottar henvisninger fra barnevernstjenesten i Steinkjer kommune. 

- Vi ser at kommunene svært ofte ønsker et fosterhjem nært der barnet bor, slik at samvær med foreldre og søsken blir forenklet, eller at barnet kan fortsette på samme skole og fortsette å ha de samme vennene. Oppfølgingen fra barneverntjenesten blir også mindre ressurskrevende, forteller Lindstrøm.

I håp om å rekruttere flere fosterforeldre i Steinkjer, vil Bufetat være synlig med utdeling av refleks og bokmerke i september, for å bli sett og komme i kontakt med familier som kan være interessert i å høre mer om det å bli fosterhjem.

- Målet er at alle som ønsker å høre mer om det å bli fosterhjem kommer på vårt avsluttende informasjonsmøte mandag 1. oktober i Bomveien 3, eller tar kontakt med oss. All kontakt er selvfølgelig helt uforpliktende, sier Lindstrøm.